Duurzame initiatieven op Werfpop

Festivals hebben een directe impact op het milieu. Voor de organisatie achter Werfpop is het daarom vanzelfsprekend om tijdens de productie van het festival zo bewust mogelijk om te gaan met CO2-uitstoot, grondstoffen en energieverbruik. Werfpop is een festival dat volledig draait op vrijwilligers en met elkaar proberen we het festival elk jaar iets duurzamer te maken. Hieronder delen we de initiatieven die werfpop neemt.

“Het leidt geen twijfel dat er op korte termijn een einde moet komen aan de afvalcultuur en dat hergebruik de toekomst is.” – Jeroen, voorzitter Werfpop 

GRONDSTOFFEN

Als het gaat om materialen en afval hanteert ook Werfpop het 3R-principe; 1) Reduce: verminderen van materiaalgebruik. 2) Reuse: materialen hergebruiken waar mogelijk . 3) Recycle: materialen die dit toelaten zoveel mogelijk recyclen.

Afval
Een afvalvrij festival is het streven. Dit is natuurlijk mooi gezegd, maar niet zomaar gedaan. Samen met Renewi maakt Werfpop een afvalplan. Hierin wordt onder andere nagedacht over de afvalstromen van het festival, de plaatsing van containers en het sorteren en verwerken van het afval achteraf. Dit jaar wordt er een concreet afvalprofiel van het festival gemaakt om volgend jaar weer een stap dichterbij een afvalvrij festival te komen.

Groen Glas
Samen met Gemeente Leiden zijn er eco-bekers geïntroduceerd tijdens Werfpop 2018. Op zondag 8 juli hebben zo’n 17.000 bezoekers gezamenlijk 35.000 bekers leeggedronken, die allemaal gespoeld zijn en één of meerdere keren hergebruikt. Dit was voor het eerst dat deze Leidse eco-glazen op een dusdanig groot en gratis evenement zijn ingezet. Werfpop zal na deze pilot de duurzame eco-glazen blijven gebruiken met als doel een schoner werfpop.

“Het college vindt het belangrijk om evenementen te verduurzamen. Met eco-glazen voorkomen we een hoop plastic afval. Werfpop is daarmee een mooi voorbeeld voor andere grote evenementen in de stad. We gaan samen met ondernemers het gebruik van eco-glazen invoeren bij alle evenementen.” Yvonne van Delft, wethouder Werk, lnkomen, Economie & Cultuur

Catering
Op werfpop staan verschillende foodtrucks. Werfpop maakt met aanbieders op het festival goede afspraken. Het is verboden om plastic rietjes en andere plastic disposables aan te bieden. Daarbij wordt verplicht om op gas te koken omdat elektriciteit
bij ons (nu nog) van een generator komt. De crew nuttigt maaltijden ook niet van plastic borden, bestek of drinkbekers. Elke vrijwilliger neemt een eigen beker mee om uit te drinken.

Communicatiemiddelen
Voor de signalisatie is er PVC-vrij materiaal geselecteerd op te printen. Deze promotiematerialen worden hergebruikt op volgende festivals. Om afval te reduceren worden er onder andere geen flyers en/of ander promotiemateriaal uitgedeeld op het festival.  Ook het blokkenschema wordt digitaal gecommuniceerd.

ENERGIE

Met de intentie om de CO2-footprint te verkleinen zijn er de afgelopen jaren maatregelen getroffen met betrekking tot de energievoorziening van het festival.

Beperken draaiuren
Energie besparen is in de praktijk niet mogelijk tijdens het evenement, maar wel in de voorbereiding. Door goed te plannen en communiceren wanneer er wel en geen stroom beschikbaar is worden de draaiuren beperkt. Zo wordt er bijvoorbeeld met het techniekbedrijf gecommuniceerd dat de aggregaten in de nacht uitgaan en tegen de uitbaters van de voedselkramen gemeld dat er geen koelmogelijkheid is voor aanvang van het evenement.

Energieverbruik meten
Tijdens het festival wordt continu het vermogen gemonitord door het werkelijke energieverbruik te meten. Op basis van deze concrete gegevens is het mogelijk om tijdens volgende edities nog zuiniger met stroom om te gaan, bijvoorbeeld door kleinere aggregaten in te zetten. Ook kan er makkelijker voor andere duurzamere alternatieven gekozen worden.

Fietsen i.p.v. motor-aangedreven gators
Op het terrein van werfpop zul je geen gators tegenkomen. Vrijwilligers nemen gewoon de fiets als ze aan de andere kant van het terrein moeten zijn. Dit zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot. Werfpop-partner Swapfiets stelt de fietsen ter beschikking.